Kållered Centrum
Kållered

Kållered ligger söder om de centrala delarna i Mölndal. Här bor drygt 8.000 invånare. Kållered delas i två delar, centrumområdet på östra sidan och Kållered köpstad med den stora aktören IKEA på västra sidan av E6 och järnväg. Det finns ingen bilväg mellan de två centrala delarna, utan enbart gång- och cykelväg. Centrumområdet är i  behov av revitalisering, både runt centrum, runt stationen och kring verksamhetsområdet mellan järnvägen och E6. Därför riktades blickarna 2016 från politikerna på detta område.

Kållered station

Kållereds station ligger i centrumområdet, med pendeltåg mellan Göteborg-Kungsbacka och Öresundståg med förbindelser till Köpenhamn. Det tar bara tio minuter från centrala Göteborg. En viktig faktor för områdets utveckling.

Här finns även busshållplatser, vårdcentral, bibliotek, en livsmedelsbutik, pizzerior,frisersalonger, yogastudio m.m.Stadsdelen upplevs som grön och det är nära till både stad och fina naturområden.

Kållered Centrumområde

Kållereds centrumområde har stor potential att utvecklas till ett attraktivt och urbant stationssamhälle. Det finns ett starkt föreningsliv. En ny detaljplan har vunnit laga kraft, vilket innebär att det kommer att byggas runt 350-400 bostäder de kommande åren.

En tydlig utmaning är att förtäta så att det inte skapas nya barriärer och otrygga miljöer och att komplettera med det som saknas idag. Viktigt att blanda livfullt med lugnt, t.ex. bostäder med verksamheter, för att kunna uppnå en trygg och levande stadsdel med en blandning av aktiviteter dygnet runt.