Handlingsplan för Kållered BID

Genom en rad olika möten, workshops och dialogforum
har en stor idébank tagit form som nu ligger till grund
för den gemensamma handlingsplanen.

RENT OCH SNYGGT

Samverka kring rent och snyggt i centrumområdet

TRYGGT OCH SÄKERT

Ta fram en åtgärdsplan för att öka tryggheten och minska brotten

KOMMUNIKATION/ INFORMATION

Informera och kommunicera om vad som händer i Kållered

SAMHÄLLS- UTVECKLING OCH INFRASTRUKTUR

Samverkan kring infrastruktur, kollektivtrafik

ATTRAKTIVITET

Verka för att Kållereds centrumområde blir en attraktiv mötesplats för handel, service och upplevelser

EVENEMANG/ AKTIVITETER

Samverkan kring aktiviteter och utbildning

NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Samverka för att fler företag flyttar till Kållered – marknadsföra pendelstationens betydelse