Från oss alla till er alla En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2022

Kållered BID är den kraftsamlande faktorn som förenar öst och väst, offentlig, privat och idéburen sektor med målsättning att:

Kållered skall vara en plats där man vill bo, leva och driva företag. Genom att förena östra och västra Kållered och lyfta alla unika platser, värden och besöksanledningar ökar attraktiviteten. Destinationen Kållered ska locka både boende, företag och besökare till orten. Kållered ska kännas värdefullt för alla.