Kållered BID deltar i projektet ”Kvarterets konsumtion” tillsammans med Fristad (Borås) och Trollhättan. Projektet leds av Borås Science Park och finansieras av Västra Götalandsregionen. I projektet vill man hitta lösningar för cirkulära affärsmodeller i Kållered och de andra orterna, som att hyra, låna, dela och köpa begagnat. Fokus ligger på konsumenter mellan 20-30 år och på sällanköpsvaror. Det kan även handla om att lyfta möjligheterna att semestra i närområdet. Ytterligare ett syfte med vårt deltagande är att lägga en grund för en etableringsstrategi i Kållered.