Vår gemensamma plattform för samverkan – Kållered BID är i full gång. Vi tror starkt på ett Kållered centrum där alla initiativ kan samsas under paraplyet Kållered BID, fler företag kan etableras, och en trygg och attraktiv del av Mölndals stad kan skapas. Genom att vara ”spindeln i nätet” kan kommunikation och informationsspridning underlättas till olika intressenter i Kållered samt internt i Mölndals Stad. Fler har fått kännedom om Kållered BID, och det har skapats flera arenor och initiativ. Det arbetet är viktigt att bygga vidare på.

Föreningens medlemmar består idag bl.a. av Mölndals Stad, fastighetsägare såsom Skandia Fastigheter, Victoria Park, Husvärden, Kungsleden, Mölndals Bostäder och Förbo. Föreningen är öppen för medlemmar inom privat och offentlig sektor samt föreningsliv och har en egen vald styrelse.

De planprocesser och den byggnation som snart startar av bostäder i området kommer att vara viktigt för livet mellan husen. Vi kopplar även ihop oss med det framgångsrika Samhällsarbetet i Kållered (Kålleredsprojektet) som har pågått under många år och som är viktigt för den fortsatta utvecklingen. Det arbetet drivs från kultur- och fritidsförvaltningen och nu kan vi tillsammans bli starkare.

Tillsammans med representanter från de olika parterna har en handlingsplan tagits fram för att utveckla livet mellan husen i Kållereds centrumområde.

Följ Kållered BID på sociala medier. En hemsida för föreningen håller på att tas fram parallellt.

Vänliga hälsningar MartheVakoufari, processledare Kållered BID