Samverkan för Kållered centrums bästa

 

 

DJI_0648.00_01_14_16.Still003
Kållered - Natur 2

 

 

Kållered - Natur
Kållered BID - Lokal

 

 

Från ord till handling - vill du vara med?

Genom att formalisera platssamverkan har vi bildat Kållered BID ekonomisk förening. På så sätt kan all den kraft som finns kanaliseras till nytta för hela området.

 

Kållered BID är den kraftsamlande faktorn som förenar östra och västra sidan av Kållered, och offentlig, privat och idéburen sektor med målsättningen att:

Kållered är en plats där man vill bo, leva och driva företag. Genom att förena östra och västra Kållered och lyfta unika platser, värden och besöksanledningar ökar attraktiviteten. Destinationen Kållered lockar boende, företag och besökare till orten. Kållered känns värdefullt för alla.

 

Vi hoppas att du vill vara med, och ser möjligheterna med en BID-förening för gemensam utveckling av Kållereds centrum för framtiden.

Kållered BID - Trontjänare
Kållered BID - Natur 4
Samarbete 2

Vad är ett BID?

BID står för Business Improvement District och är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Den tillämpas framgångsrikt vid utveckling av stadsdelar och stadskärnor där parter från privat och offentlig sektor samverkar inom ett geografiskt definierat område. Målet är att utveckla en trygg och attraktiv stadskärna eller stadsdel som attraherar nya etableringar och stimulerar handelsutveckling.

Mer information

Vad gör ett BID?

BID är en dynamisk och flexibel lösning av lokala utvecklingsområden med olika utmaningar somvisat sig vara framgångsrikt.  Vad ett BID gör för insatser beror på hur området ser ut och vilka förutsättningar som finns.

 

Vad kan ett BID bidra till?

  • Ökad attraktivitet
  • Fler besökande
  • Bättre samordning
  • Ökat serviceutbud
  • Stärkta sociala värden

 

Detta kan leda till ökad konkurrenskraft och i förlängningen höjda fastighetsvärden.

En förutsättning för att utveckla en plats är att området är tryggt. Inledningsvis kretsar därför insatserna som finansieras och utförs av en BID- förening kring lokala trygghets- och attraktionsskapande åtgärder.

Andra uppgifter för ett BID kan vara lokala aktiviteter, platsutveckling och marknadsföring av området. Ett BID kan arbeta aktivt med utveckling av sitt varumärke, skräddarsy områdesspecifika reklamkampanjer, smycka stadsdelen, arbeta med platsens utveckling på olika sätt, julbelysning och marknadsföring via hemsidor och sociala medier.

Del 5
Samarbete 3
Kållered BID - Aktivitet

Hur bildas ett BID?

En plattform för samverkan formaliseras genom exempelvis bildandet av en ideell förening, aktiebolag eller ekonomisk förening. Medlemmar är fastighetsägare, företagare, handlare, föreningar, kommunen m.fl. intressenter.

En handlingsplan tas gemensamt fram till vilket man kopplar en budget. Verksamheten finansieras av medlemmarna och budgeten används för att genomföra en gemensamt överenskommen handlings-plan, samt till att praktiskt koordinera arbetet i BIDet.

Medlemmar
Instagram